כדאי לדעת

ניהול שיווק – מתקדמים צעד צעד

צורך -(Need) חוסר בסיפוק בסיסי כלשהוא. לדוגמא: אדם צריך מזון. צורך הוא משהו מאד בסיסי. למשל- אדם רעב צריך מזון. הצרכים הם אוניברסלים לכל בני

ניהול שיווק – מה זה בכלל?

מה זה שיווק? המטרה של שיווק היא להגיע לעסקאות חליפין, לאורך זמן. עסקה רגעית בלבד לרוב היא לא טובה, ויש לשמר את הלקוחות. ההגדרה הפורמלית-