פסיכולוגיה – תורת הנפש

פסיכולוגיה עוסקת בתחומים הבאים:

.1    פסיכולוגיה קלינית – המטפלת באנשים, בקשיים בחיים, מחלות נפש

.2    פסיכולוגיה ייעוצית – כולל ייעוץ בבתי ספר, יועצי נישואין, יועצי משפחה.

.3    פסיכולוגיה מחקרית פיזית – עוסקת בתפיסה, קשב, זיכרון, למידה ועוד.

.4   פסיכולוגיה  ארגונית  – תעשייתית  – מתייחסת למבחני  התאמה,  סדנאות  הדרכה,  שיפור  תקשורת

בארגון, הדרכת מנהלים ושיפור המוטיבציה. .5   פסיכולוגיה התפתחותית – מתרכזת בשינויים שקורים במהלך החיים, בעיקר עד גיל .18 השינויים

כוללים שינויים מוטורים, קוגנטיבים, רגשיים וחברתיים.

התפתחות הפסיכולוגיה סטרוקטורליזם (Structuralism) ]התחלת הפסיכולוגיה וממנה התפתחו השאר:[ המטרה הייתה לאתר מבנים מנטליים לדוג' אדם נמצא באירוע חברתי והוא מקשיב או קולט רק חלק מהשיחה – הם ישאלו מה הסיבה

שהוא קלט רק חלק מהשיחה."? גישה זו הגדירה 3 סוגי מבנים שבעזרתם קולט הפרט את הסביבה:

–     תחושות – כל הקשור למערכת החושים )כולל מראות, ריחות(

–     רגשות – שמחה, עצב, חוסר אונים, פחד ועוד

–     דימויים  – זכרונות, חוויות אישיות, ניסיון חיים הגורמים לנו לקלוט מידע מסוים בדרך מסוימת.

החלו את השיטה המדעית בפסיכולוגיה הנקראת  אינטרוספקציה  )התבוננות עצמית \ התבוננות פנימה, קורה

כאשר האדם נמצא לבד ובוחן את עצמו. ניתוח עצמי. הגברת מודעות עצמית( הם מתחלקים ל:

.1   פונקציונליזם (Functionalism) – מבחינתם לכל התנהגות יש מטרה. לרוב המטרה היא הסתגלות

לסביבה. לדוג' למה לבשת משהו מסוים? או למה הלכת למקום מסוים?

.2    ביהביוריסטים  (behaviorism) –    גורסים כי האדם הוא קופסה שחורה, לא ניתן לדעת מה מתרחש

בתוכו ולכן אפשר לנתח את הגירויים שהוא מקבל ואת התגובות שלו. בדרך זו ניתן לעצב התנהגות של בן-אדם. ]פבלוב[ כאשר נותנים פרס או עונש, מגבירים או מכחידים התנהגות והסביבה יכולה

להיות בעלת שליטה על התנהגות האדם )דרך מתן הפרס או העונש( – קבוצות תמיכה הן מתחום זה.

לדוג'  הורדת ציפיות בגלל חוויה כאובה )סיפור הפרעושים(

.3   גשטלט (Gestalt) – האדם הוא יותר מסך החלקים, לכן לא ניתן לחלק אותו לחוויות ספציפיות,

בקשרים

בקשרים   הזוגיים,

צריך להתייחס   אליו   כאדם   רב   היבטים   בקשרים   המשפחתיים,

המקצועיים,  החברתיים. ההתנהגות שלו תלויה ביחסי גומלין אלו.

מתייחסים לאלמנטים תת-מודעים,

– תורת הנפש,

(Psychoanalyism)

.a   פסיכואנליזם

המפעילים את האדם ומקורם בשני דחפים מולדים – מין )הנאה( ומוות – במילים אחרות

כל אחד רוצה למות

.b   הומניסטים (Humanism)   – האדם הוא הפסיכולוג ביותר של עצמו, ויש מטרה מרכזית

בחיים והיא כוללת מימוש עצמי \ הגשמה עצמית לכן יש להתייחס לכל התנהגות כאל

תופעה חד-פעמית

אברהם מסלו בנה פירמידת צרכים של אדם:

.1 המדרג הראשון: צרכים פיזיים .2 המדרג השני: צרכי ביטחון .3 המדרג השלישי: אהבה ושייכות .4 המדרג הרביעי: הערכה וכבוד .5   המדרג החמישי: הגשמה עצמית

השניים הראשוניים פיזים המדרגים האחרים הם פסיכולוגים

המדרג של מסלו מתייחס בעיקר לתרבות המערבית, מבחינתו לא ניתן לדלג על שלב מסוים

שני הצרכים הראשונים משותפים לכלל

לא יצליח להגיע להגשמה עצמית.

ואדם שמדלג,

האוכלוסייה בעולם, לא ניתן לוותר עליהם, לעומת זאת ניתן לוותר על הצרכים הפסיכולוגים.

– דהיינו סטודנט רעב לא יכול

שתייה

שינה,

חמצן,

אוכל,

.1   צרכים  פיזיים  כוללים:

להתרכז בלימודים )הוא עסוק במחשבות על אוכל( – אפשר להגיע להצטיינות אבל לא

להגשמה עצמית.

.2   צרכי בטחון כוללים: ביטחון מפני מזג האוויר דהינו האדם זקוק לבית, ללבוש, הוא

זקוק גם לביטחון מפני טרור – לכן הוא צריך את המשטרה והצבא, הוא זקוק לביטחון

 .3  צרכי אהבה  ושייכות  )חשיבות לשניהם ביחד:(  שייכים לחוג, לעם, למשפחה. אנשים מוכנים לשלם מחיר כבד כדי להישאר בשייכות ולקבל אהבה. במסגרת משפחתית. הן מוכנים לוותר על הצרכים שלהם כדי שהסביבה תאהב אותם. מסוגלים לבצע ניתוחים

פיזיים בלי סוף )בגלל הנטייה לאהוב אנשים יפים( .4  צרכי הערכה וכבוד: שיפור הסטטוס ע"פ הישגים המוערכים בחברה. אנשים ירכשו מוצרים מעבר ליכולתם הכלכלית, יתחייבו לאורך זמן ולא יעסקו בדברים שהם רוצים בכדי  לקבל  הערכה.  לדוג'  אנשים  מכורים  לעבודה  מגיעים  לעמדה  בתחום המקצועי ומסוגלים  לוותר  על  אהבה  ושייכות.  לכן לא יגיעו להגשמה עצמית )תיאורטית יכול לקבל תחושה של שייכות בעבודה, אבל לא תקבל אהבה ולכן צריך לוותר על המדרג

הקודם(

הם כוללים את אותם

מהאוכלוסייה מגיעה לשלב זה,

10%

.5   הגשמה  עצמית:  רק

האנשים שמנצלים את הפוטנציאל באחוז גבוהה, עוסקים במה שהם אוהבים. לאחר שמילאו את הצרכים הקודמים. לרוב הם מסוגלים לדאוג לרווחה החברתית, לכן ניתן

למצוא  אותם בהפגנות או באירועים המיועדים לשינוי פני החברה.

מתוך כך ניתן להשיג שיש

פסיכולוגיה – אישיות :(Personality)

תכונות של  היחיד  הגורמות  לתגובות  המופיעות  בעקביות  במצבים  מסויימים.

להתייחס לתכונות המבדילות אותו מבני אדם אחרים, יחד עם תכונות המשותפות לכלל הקבוצה. תכונות אלו

גורמות לתגובות המופיעות בעקביות, לכן ניתן לאפיין את האדם כבעל תכונה מסויימת.

מבנה האדם – התפתחותו ובנייתו

מודל מבני. המודל מכיל שלושה מרכיבים: .1   איד – מבנה שקיים בנו מלידה והוא מכיל שני דחפים בסיסיים: .a    דחף המין \ דחף החיים \

מה אומרים החלומות שלכם?

חלומות ע"פ פרויד      פרויד טוען שאנו ישנים כדי לחלום ולא כדי לאסוף כוחות פיזיים. כל  חלום מתבסס  על אירוע שהתרחש  באותו היום  – עד

לפרסום כתבה באתר

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

מבנה האדם – התפתחותו ובנייתו

מודל מבני. המודל מכיל שלושה מרכיבים: .1   איד – מבנה שקיים בנו מלידה והוא מכיל שני דחפים בסיסיים: .a    דחף המין \ דחף החיים \

מה אומרים החלומות שלכם?

חלומות ע"פ פרויד      פרויד טוען שאנו ישנים כדי לחלום ולא כדי לאסוף כוחות פיזיים. כל  חלום מתבסס  על אירוע שהתרחש  באותו היום  – עד