פסיכולוגיה – מדע התנהגות ומחקר

תוכן עניינים

מחקר חברתי אינו יכול להיות אובייקטיבי, אבל נחשב למדע משום שעונה על הקריטריונים הבאים:

.1   הוא אמפירי – הוא בנוי בצורה מדעית: יש תיאוריה והיא ניתנת למדידה

.2    בלתי מוטה – אין העדפה לתיאוריה זו או אחרת, הממצאים נבדקים וניתנים לניתוח סטטיסטי.

.3 המידע  הוא  מצטבר  –  אם  בתחילת  המאה  חקרו  סוגי  זיכרון  בסוף  המאה  התייחסו  גם  להפרעות

בזיכרון וכיצד ניתן לשפרו

.4    כל תיאוריה או השערה ניתנת למדידה ע"י הגדרה של נשתנה תלוי ובלתי תלוי.

שיטות לאיסוף נתוני מחקר

כוללת גם ניסויי מעבדה

)תצפית משתתפת,(

כמו באנתרופולוגיה

– כולל מחקרי שדה,

.1   תצפית

אובייקטיבים, ניתנים לשחזור ולרוב מהימנים

.2   ראיון – כולל  את השאלונים הבאים:

.a    שאלון  מובנה שאי אפשר לסטות במילימטר מנוסח השאלון, אחרת לתוצאות אין משמעות

.b   שאלון לא מובנה שאינו פועל ע"פ כללים מובנים ומשמש בדרך כלל ראיונות פסיכולוגיים

תופעות בפסיכולוגיה חברתית

–     סטריאוטיפים – מתן ותכונה משותפת לקבוצה של אנשים, כאשר הקבוצות כוללות:

o    מגדר – הבדלים תרבותיים בין גברים לנשים

o  גיל  –  צעירים  לעומת  מבוגרים.  המבוגרים  נחשבים  למיושבים,  אבל  מפחדים  משינויים,

בעוד הצעירים נחשבים כפזיזים, מתייחסים רק לטווח הקשר ומהירים בקבלת החלטות

o    דת – יהודי \ מוסלמי \ נוצרי

o    מוצא עדתי – אשכנזים \ ספרדים )מרוקאים, טוניסאים, טריפוליטאים(

o    מקום מגורים – צפון \ דרום – הצפון נחשב ליותר תרבותי, ליותר מיושב.

o    סגנון יישוב – עיר \ כפר \ קיבוץ

o    מראה – אנשים יפים מחזיקים בכרטיס כניבה להרבה מקומות

–     סטריאוטיפים נלמדים בילדות, לרוב מההורים וגם מהתרבות הסובבת

–    סטריאוטיפים מאפשרים לחסוך באנרגיה נפשית ולכן קל יותר להתייחס לקבוצה של אנשים עם אותן

התכונות כאחד

–     סטריאוטיפים  מאפשרים חיסכון בזכרון, מאחר וקבוצות אנשים מקבלות מקום אחד בזכרון

נבואה שמגשימה את עצמה – אברהם לינקולן

–    איבדה את משרתו ב1932-

–     באותה השנה הפסיד בבחירות לבית הנבחרים של המדינה

–    ב1933- נכשל בעסקים

–    אהובת ליבו מתה ב1935-

–     עבר התמוטטות עצמים ב1936-

–     הפסיד בבחירות למשרד דובר בית הנבחרים ב1938-

–    הפסיד בבחירות לקונגרס ה1943-

–    נבחר לקונגרס ב1946-

–     הפסיד בבחירות לכהונה שנייה בקונגרס ב1948-

–     לא זכה למשרת הממונה על הקרקעות ב1949-

–    הפסיד בבחירות לסנאט ב1954-

–     הפסיד כמועמד לסגן הנשיאות ב1956-

–    הפסיד שוב בבחירות לסנאט ב1958-

–     ב1960- נבחר לנשיאות ארצות הברית

התאריכים מקדימים  במאה, אבל זהו סיפור חייו של אבהרם לינקולן

אדם ממוצע מנצל 19% מהפוטנציאל שלו, 90% מתבזבזים בגלל מחסומים פסיכולוגיים. נבואה יוצרת מצב

של הצלחה או כשלון בשני תנאים:

– אדם

דהיינו מרבית האנרגיות החשיבה מתרכזות סביב המטרה

.1   מטרה  היא  בעדיפות  ראשונה,

שרוצה ישיג!

.2   עיתוי – זמן השגת המטרה לא ידוע, יותר מכך, אין צורך להגביל בזמן את השגת המטרה, לא צריך

להפסיק בדרך כי לא הולך קצת

שני מחסומים פסיכולוגיים מונעים מאיתנו להשיג את המטרה

.1   פחד מכישלון

.2   פחד מהצלחה, מאפיין אנשים העוברים את כל התהליך, אבל דקה לפני השגת המטרה, חוזרים בהם.

לא יודעים להתמודד עם ההצלחה.

תופעות נוספות בפסיכולוגיה חברתית

–    אפקט ההילה- זוהי נטייה לראות בזולת תכונה דומיננטית המעפילה על שאר התכונות. כתוצאה במתכונה

זו יוצרים רושם חיובי או שלילי לגבי אותו אדם.

o   התכונה הדומיננטית שנמצאה מצביעה על אדם חם לעומת קר. בעוד אדם חם יוצר הילה חיובית

בעוד שאדם קר יוצר הילה שלילית.

–    דבר נוסף המשפיע על הילה זו הוא מראה חיצוני – אדם נאה יוצר הילה חיובית: חברותי, אינטלקטואלי,

מצליחן.

גיבוש דעה- סולומון אש, חקר את התופעה של רושם חיצוני ומצא שהתכונות הראשוניות שנקלטו משפיעות

"אפקט הראשוניות"  

. דהינו, מידע מאוחר יותר לא נקלט

שבו המידע האחרון שהתקבל משפיע על מכלול

את התפיסה הכללית של האדם. לתופעה זו קוראים בזיכרון ולרוב נשכח. במקביל קיימת תופעת

האחרוניות  
לדוגמא:           התנהגות             שהתבצעה             לאחרונה             מזכרת             לאורך             זמן.  

הרושם.