ניהול שיווק – מה זה בכלל?

מה זה שיווק? המטרה של שיווק היא להגיע לעסקאות חליפין, לאורך זמן. עסקה רגעית בלבד

לרוב היא לא טובה, ויש לשמר את הלקוחות. ההגדרה הפורמלית- "השיווק הינו תהליך חברתי / ניהולי שבאמצעותו משיגים פרטים וקבוצות את צרכיהם ורצונותיהם על ידי יצירה, הצעה ועסקאות חליפין

של מוצרים בעלי ערך.” התהליך השיווקי נוצר בחברה כאינטרקציה בין בני אדם. אינטרקציה נותנת ערך לשני הצדדים. בעסקת חליפין הצד המוכר מקבל כסף והצד המבקש מקבל את המוצר. גם ללא מאמצים שיווקיים החברה האנושית הייתה חייבת

להתפתח באמצעות עסקאות חליפין. ניתן לתאר שווקים/ עסקאות החליפין כמפגש בין עקומות ההיצע והביקוש. התהליך החברתי מפגיש בין שני צדדים

כדי שיהיה היצע וגם ביקוש, שיווק הוא זה שמפגיש ביניהם.

החברה company תנהל את השיווק שלה כדי שזה יקרה אקטיבית. חשיבות

התהליך השיווקי אנאלוגית ל בחברה הקדמונית הסחר היה מוצר כנגד מוצר, אבל לא תמיד היה ניתן

להחליף אחד עם השני, לא תמיד היה לשני הצדדים מה ששניהם היו צריכים. ואז הומצא הכסף. תפקיד הכסף הוא לאפשר סחר חליפין. צבירת הון

מתאפשרת בזכות הכסף. ללא תהליך שיווקי לא תהיה צמיחה חברתית. לא יהיו עסקאות חליפין וכל אדם

יצטרך לקיים את עצמו לפי מה שהוא מסוגל להפיק לבד לחלוטין. ז"א, שיווק הוא צורך, 2 הצדדים דוחפים לשם כדי להתקדם. היה תהליך שיווקי מאז שהיו בני אדם- גם האדם הקדמון צרך. זהו צורך חברתי, והשיווק הוא

תהליך חברתי, שחברה לא מסוגלת להתקיים בלעדיו )לפחות חברה מודרנית.(

*תועלת מצרפית= מצורפת, של הצד הרוכש והצד המוכר יחדיו. חברה שיש בה קולקטיב של פרטים, ארגונים, קבוצות וכו' עושים אינטרקציה יחד כי יש להם ערך מכך. הצרכן צריך משהו, היצרן מספק צורך, ע"י סיפוק של מוצר. המוצר אמור לענות לצורך הזה. מוצרים קיימים מעודדים צרכים למוצרים

חדשים- למשל נוצר מחשב, ואז רוצים תוכנות שונות ומוצרים נלווים וכו.' כך צומחת החברה- על "גלגלי" התהליך השיווקי, כל המוצרים הבאים אח"כ

גורמים לכלל החברה לצמוח.

company* תכונה פירמה, כל מה שכתוב פה במסמך הוא חברה מלשון ציבור. מוצרים חדשים משווקים ע"י גילוי צרכים אצל צרכנים, שהם לא ידעו עליהם לפני כן. היצרן לא יוצר צרכים, אלא מזהה אותם. אנאלוגיה גרועה- כמו רופא

שמזהה מחלה בחולה. אנשים קונים כדי להשיג ערך מעסקת החליפין, ואם לא יקבלו את הערך הם

פשוט לא יבצעו אותה.

הלקוח מספק ערך לפירמה, לרוב ערך, וישנו ערך שהפירמה מספקת ללקוח; שני הצדדים מפיקים ערך מעסקת החליפין. תועלת הלקוח עולה למרות שאיבד

כסף. עסקה בה אין הפקת ערך הדדית, היא עסקה שלא תחזיק.

ניהול השיווק הבנת התהליך החברתי של השיווק ופיתוח המסגרת התפיסתית עליה

מושתתים עקרונות היסוד בניהול השיווק.

התהליך החברתי למשל יקבע אם השיווק יעשה ע"י התקשרות אגרסיבית

לאנשים. תקבע תכנית הפעולה.

אנשים ביצעו ניהול שיווק משחר ההסטוריה.

העוגן הכלכלי כלכלה- מספק רעיונות בסיסיים להשגת הישגים מיטביים תוך ניהול השימוש

במשאבים במחסור. תחום המנסה להבין כיצד מערכת מקצה את המשאבים שלה בתנאים של מחסור. בתהליך שיווקי צריך לקחת בחשבון איך לנהל פירמה ולהשתמש

ההנחה במודלים הכלכליים הקלאסיים היה מודל של הפרט הראציונלי, פרט שמחשב את התועלת שלו בצורה ראציונלית בלבד. אבל אנשים הם לא רציונאליים, פרס נובל ישראלים הראו שבמצבים מסויימים אנשים מתנהגים בצורה לא ראציונלית, באופן עקבי וניתן להכניס את זה לתוך מודל. מכך צמחו

מדעי התנהגות בהקשר כלכלי. מדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה- הבסיס להבנת רצונותיהם וצרכיהם של קונים

ומנהלים.

ישנו תחום של תיאוריות בניהול, איך להחליט החלטות.

תיאוריות בניהול- מספקות כלים לקבלת החלטות וניהול אסטרטגיות.

ניתוח כמותי על ידי שימוש בכלים מתמטים וסטטיסטים.

מנסים בסופו של דבר להגיע לניתוח כמותי. כי רוצים לדעת כמה פירמה תרוויח בעקבות שיווק מסוג מסויים. לא תמיד ניתן להראות נתונים כמותיים, אבל דרך

סטטיסטיקה ניתן להראות מגמה וכיוון.

יש צרכים, רצונות וביקושים שמייצרים את המוצרים שיענו עליהם, המוצרים

נותנים ערך ועלות לשני הצדדים, לפי זה נקבע גורל עסקאות החליפין. העסקאות הן אלו שיוצרות את השווקים מהם בהמשך יווצרו הצרכים, רצונות והביקושים

ניהול שיווק – מתקדמים צעד צעד

צורך -(Need) חוסר בסיפוק בסיסי כלשהוא. לדוגמא: אדם צריך מזון. צורך הוא משהו מאד בסיסי. למשל- אדם רעב צריך מזון. הצרכים הם אוניברסלים לכל בני

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

ניהול שיווק – מתקדמים צעד צעד

צורך -(Need) חוסר בסיפוק בסיסי כלשהוא. לדוגמא: אדם צריך מזון. צורך הוא משהו מאד בסיסי. למשל- אדם רעב צריך מזון. הצרכים הם אוניברסלים לכל בני