אחים ואחרים: מארגנים גבריות, מפרקים ארגון עובדים

תוכן עניינים

·    חוקרים של מגדר טוענים כבר זמן רב שרעיון של גבריות עוזר לגבש תחושה של עליונות בקרב

   גברים, המדיר נשים וגברים נחותים\כפופים .)subordinate( בתנועות חברתיות הדרות מגדריות אלה מייצרות סולידריות בקרב עובדים גברים. על ידי הנהגת עבודת גבולות בין

"אנחנו" ו"הם" משתתפים מייצרים קשרים אחד עם השני ומונעים לקחת סיכונים קולקטיביים. המחקר שלי מאתגר את טענה זו. אני טוענת שהתהליכים המדירים שבאים יחד עם יצירת זהות מגדרית קולקטיבית יכולים לחתור תחת ההגמוניה ולערער פעולה קולקטיבית, אפילו

אצל גברים.

·   המחקר הנוכחי התמקד בVFJ – ארגון הרוכלים למען צדק בניו יורק. חברי הארגון הם

בעיקר גברים, מגוונים אתנית ועובדים בכוח עבודה מחולק ולא מאוגד. על מנת לאגד בין העובדים הVFJ ניסו לאחד את העובדים סביב רעיון אחוות האחים. למרות השאיפות הקולקטיביות שלהם, מנהיגים כוננו את אחוות האחים דרך סדרה של השפלות, תהליך שהפך ל"אחר" לא רק נשיות אלא גם רעיונות שונים של גבריות אשר היו שייכים לחלק

מהגברים בתוך הארגון

· הניסיון של גברים לייצר זהות הינו תהליך מתמשך המאופיין בחוסר וודאות ומתח. זהויות גבריות  צריכות  להיבנות באופן מתמיד, להיות בתהליך של משא ומתן, ולהיות מושגות באינטראקציות חברתיות יומיומיות. על כן, ניתן לאתגר את התפיסה הגברית ההגמונית והשעתוק שלה דורש מאמץ רב. למרות שמחקרים מוקדמים הכירו בכך, ניתוחים אמפיריים לגבי גבריות נטו להזניח את השבריריות של ההבנייה ההגמונית בזמן שהדגישו את הסמכות

שלה וההדבקות שלה. ההגמוניה יכולה להיות מאותגרת מעצם העובדה שאין גבריות אחת,

אלא הרבה סוגים של גבריות

· המחקר מבוסס על תצפית משתתפת וראיונות חצי מובנים עם רוכלים בניו יורק. מדובר על אוכלוסייה מאוד מגוונת מבחינה גזעית ואתנית ועל תעסוקה מופרדת. הVFJ בעצם עוזרים לרוכלים בכך שהם מספקים להם עזרה לגבי עניינים שקושרים לחוק ורגולציה. לארגון 700

חברים, דבר שהופך אותו לאחר הארגונים הידועים והגדולים של רוכלים בעיר. הוא ארגון

התנדבותי ללא מטרת רווח. יש תשלום לחברות, אך רוב הכסף של הארגון מגיע מתרומות.

· בדרך כלל ההבדלים ברישיונות חופפים להבדלים האתניים. רוב האנשים מבנגלדש ומצריים לדוגמה עובדים בדוכני מזון, בזמן שכאלה ממערב אפריקה שולטים בתחום המוצרים הכלליים (בין  אם  באופן חוקי או לא,) כמו חולצות וארנקים. אפרו-אמריקני בדרך כלל עבדו בדוכני אומנות, איפה שנמכרים פוסטרים, ספרים ומוזיקה. בעקבות זאת בדרך כלל אלה ממערב

אפריקה מרוויחים הכי פחות ונמצאים בהכי הרבה קשיים. הבדלי התעסוקה שחופפים עם הבדלים אתניים היו מאוד קריטיים לגבי איך גברים בתוך הVFJ הבינו גבריות והגיבו למאמצים

הארגוניים לייצר אחווה.

·   בזמן שהאחווה שימשה כהבטחה לגברים שאחרת הרגישו בשוליים, האחווה כוננה דרך

הדרה סיסטמתית והשתקה של נשים

· חברי הארגון הגיבו לאחוות האחים דרך שלושה רעיונות מובדלים של גבריות, המעוצבים דרך ההצטלבות של מגדר, מעמד ואתניות בחייהם. על ידי הדגשת שוויון ומיליטנטיות, אחוות האחים לא משכה כאלה שפירשו גבריות דרך רעיון אלטרנטיביים של אחריות משפחתית

ואכפתיות הדדית.

 · אלה עם היסטוריה של הדרה, אך מעמד כלכלי יחסית יציב (אפרו אמריקאים) רצו להרגיש שווים. אלה שיש להם יציבות פיננסית ועובדים כרוכלים באופן זמני (מצריים) רצו להרוויח כמה שיותר ולא היה להם הרבה להפסיד ולכן קידמו אגרסיביות ומחאות. אלה שהיה להם הרבה מה להפסיד והיו עסוקים בבעיות הפיזיות שלהם, כמו לספק אוכל למשפחה, יכלו לקחת פחות

סיכונים ושמו דגש על אי שוויון ועזרה לחלשים תוך דאגה הדדית.

36

·  הרקע התרבותי של חברי הארגון והמציאות החומרית שלהם עיצבה את איך שהם ראו אחוות

אחים באופן אידיאלי, דבר שהוביל לקרב מתמשך בין גברים לגבי מה זה אומר להיות גבר.

·    אחוות האחים הפריעה לסולידריות בשלוש דרכים עיקריות. ראשית, והכי פחות מפתיעה, זה

ניכר )alienated( את הנשים- דבר שמנע מהארגון את תרומתן. שנית, זה ניכר )alienated( גברים, על ידי כך שזה גרם למנהיגי הVFJ להיראות לא רגישים וקצרי ראייה. לבסוף, זה הוסיף דלק למחלוקות ולטינה של אלה שנשארו, בכך שהם השתיקו אסטרטגיות ארגוניות

אלטרנטיביות שהיו עשויות להיות מושכות לבסיס יותר רחב של משתתפים.

·   בכל פעם שקראו לרוכלים חברי הארגון לצאת להפגנות או לפעולות שסיכנו אותם או את

הכנסתם תייגו את אלה שלא הסכימו כפחדנים וכך הדירו אותם מהאחווה.

·   היא יצרה תרבות ארגונית שהעריכה אסטרטגיות כיותר גבריות ללא קשר לערך האסטרטגי

שלהן

·   במקום להשתיק את ההבדלים הפנימיים, פוליטיקות רב זהותיות מכירות בבעיות של כל

חברי הארגון

·   רב ציריות: זה אומר שהניתוח של החיים של אדם מסוים לא מתבצע רק על פי מאפיין אחד

שלו, כלומר לא ניתן לבחון נשים רק בגלל שהן נשים.. צריך לצרף לזה את המאפיין של

מעמד, אתניות ,גזע.. וכדומה.. תלוי בנקודת המבט של הניתוח.. כלומר להגיד שדברים מסוימים קורים בחיים שלה.. רק בגלל שהיא אישה …זה לא נכון.. כי

צריך לבדוק את המאפיינים האחרים וההשפעה שלהם על החיים שלה…